• 21 - 25 Mart 2018

  Sueno Otel, Belek / Antalya

 • 7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

  21 - 25 Mart 2018

  Sueno Otel, Belek / Antalya

 • 7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

  21 - 25 Mart 2018

  Sueno Otel, Belek / Antalya

 • 7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

  21 - 25 Mart 2018

  Sueno Otel, Belek / Antalya

 • 7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

  21 - 25 Mart 2018

  Sueno Otel, Belek / Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


Günümüzde onkoloji alanında gelişmeler başdöndürücü hızla yaşanmakla birlikte kanser hala ciddi bir sağlık sorunu olma özelliğini sürdürüyor. Bu kapsamda kanserle mücadelemizde, hem sağkalım hem de yaşam kalitesi odaklı çalışmalarımızı meslektaşlarımız ve diğer paydaşlarımızla sürdürüyoruz.


Türk onkoloji topluluğu olarak dünyada ve ülkemizde onkoloji konusunda yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin uygulama alanındaki etkilerini 21-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde tartışmak üzere biraraya geleceğiz.


Kongremizi konferanslar, paneller, multidisipliner onkoloji toplantıları, sözlü ve poster bildiri oturumları ile bilimsel bir şölene çevirmek istiyoruz. Yurtdışından konuklarımızla uluslarası alanda işbirliğini artırma yollarını arayacak, Türk onkoloji çalışmalarının uluslarası platformlarda bilinirliğine katkıda bulunacağız. Ulusal alanda deneyimli hocalarımız, genç meslektaşlarımız bilimsel birikimlerini paylaşacaklar, fikir alış verişinde bulunacaklar. Bunun yanısıra klinik eczacılarımız, hemşirelerimiz, diyetisyen, psikolog ve sosyal destek uzmanlarımız bizimle birlikte olacaklar. Aynı şekilde birlikte gerçekleştireceğimiz oturumlarla hastalarımızla birlikte olacak, daha iyiye ve güzele ulaşmanın yollarını arayacağız.


Ulusal onkoloji alanında kazanımlarımızı ve sorunlarımızı konunun ilgilileri ile konuşma fırsatları oluşturacak, hep birlikte hem yeni gelişmelere imza atmak hem de onkoloji hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi yönünde kafa yoracağız.


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Bilimsel Kurulu adına bu bilimsel bayramın en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'ne davet etmekten onur duyuyorum. 21-25 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak kongremizde görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum.


Sevgi ve Saygılarımla


Prof. Dr. Mahmut Gümüş
TTOD & Kongre Başkanı

YÖNETİM KURULU

Başkan

 • Mahmut Gümüş

Başkan Yardımcısı

 • Serdar Turhal

Bir Önceki Dönem Başkanı

 • Ahmet Özet
 • Gökhan Demir

Genel Sekreter

 • Ahmet Bilici

Sayman

 • Yeşim Eralp

Üyeler

 • İrfan Çiçin
 • Mutlu Doğan
 • Özlem Er
 • İlhan Öztop

YETERLİLİK KURULU

Başkan

 • Serdar Turhal

Üyeler

 • Murat Dinçer
 • Türkkan Evrensel
 • Burçak Karaca
 • Bülent Karagöz
 • Sadettin Kılıçkap
 • Berna Öksüzoğlu

ONUR KURULU

 • Faruk Aykan
 • Cavit Çehreli
 • Osman Manavoğlu
 • Yavuz Özışık
 • Semra Paydaş

DENETLEME KURULU

 • Özgür Özyılkan
 • Necdet Üskent
 • Mustafa Yaylacı

EĞİTİM PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU (EPOK)

EPOK Başkanı

 • İlhan Öztop

EPOK ÜYELERİ

Bölge Temsilcileri

 • Necati Alkış (Orta Bölge)
 • Mehmet Bilici (Kuzey ve Kuzeydoğu Bölgesi)
 • Hakan Harputluoğlu (Güney ve Güneydoğu Bölgesi)
 • Tarkan Yetişyiğit (Marmara ve Kuzeybatı Bölgesi)
 • Umut Varol (Batı Bölgesi)

Uzman Temsilcisi

 • Atakan Demir

Genç Onkolog Temsilcisi

 • Ece Esin

Yandal Asistan Temsilcisi

 • Orçun Can

BİLİMSEL KURUL

Başkan

 • Mahmut Gümüş

Kongre Sekreteri

 • Ahmet Bilici

Üyeler

 • Necati Alkış
 • Mehmet Bilici
 • Orçun Can
 • İrfan Çiçin
 • Atakan Demir
 • Gökhan Demir
 • Mutlu Doğan
 • Özlem Er
 • Yeşim Eralp
 • Ece Esin
 • Hakan Harputluoğlu
 • Ahmet Özet
 • İlhan Öztop
 • Serdar Turhal
 • Tarkan Yetişyiğit
 • Umut Varol

GENEL BİLGİLER


Kongre Tarihi ve Yeri: 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2018 tarihlerinde Sueno Otel, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlar İngilizce olacaktır.

Yaka Kartı: Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Kongre Kayıt: Kayıt masası 21-25 Mart 2018 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

Sekreterya Hizmetleri: Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

Katılım Belgesi: Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 25 Mart 2018 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

Kredilendirme: Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından 44 TTB-STE/SMG Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir.

Davet Mektubu: Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Bildiriler: Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.


Önemli Tarihler:
 • İndirimli Kayıt ve Konaklama Ücreti Tarihi: 1 Aralık 2017
 • Bildiri Son Gönderim Tarihi: 19 Ocak 2018

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildiri Gönderme Koşulları
1. Bildiriler değerlendirilmek için sözel veya poster & poster olmak üzere 2 şekilde gönderilebilecektir.
2. Bildiriler için en uygun konu kategorisi ve bildiri şekli (Olgu Sunumu, Temel Bilim Çalışması, Retrospektif Klinik, Prospektif Klinik, Translasyonel) verilen listeden işaretlenmelidir.
3. Sunum yapacak kişi mutlaka belirtilmelidir.
4. Belirtilen gün ve saatte sunulmayan bildiriler ödül değerlendirmesine alınmayacak ve bir sonraki kongrede bildiri sahibinin yeni bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Bildirilerin www.tibbionkoloji2018.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
6. Son bildiri gönderme tarihi: 19 Ocak 2018


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 19 Ocak 2018

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1. Bildirinizi nasıl sunmak istediğinizi sistemden işaretleyiniz.
2. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
4. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
5. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

Konu Kategorileri
 • Akciğer kanseri
 • Kolorektal kanserler
 • Kolorektal dışı gastrointestinal kanserler
 • Ürolojik kanserler
 • Meme kanseri
 • Baş boyun kanserleri
 • Jinekolojik kanserler
 • Santral sinir sistemi kanserleri
 • Cilt tümörleri ve melanoma
 • Sarkomlar
 • Lenfoma ve hematolojik kanserler
 • Yüksek doz kemoterapi ve transplantasyon
 • Destek tedaviler
 • Epidemiyoloji
 • Temel Onkoloji
 • İmmüno Onkoloji
 • Hemşirelik
 • Diğer
ÖDÜLLER
 • En İyi Çalışma Ödülleri
 • En İyi Sözel Bildiri Ödülleri
 • En İyi Poster Bildiri Ödülleri
En İyi Çalışma Ödülleri: Gönderilen bildiriler arasından, bildiri değerlendirme kurulu tarafından kongrenin en iyi üç bildirisi seçilecektir. Dereceye giren bildiriler SEÇİLMİŞ BİLDİRİ oturumunda sunulacak ve ödülleri verilecektir.

 • Birincilik ödülü: 4.000 TL
 • İkincilik ödülü: 3.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 2.500 TL

En İyi Sözel Bildiri Ödülleri: Her sözel bildiri oturumunda en iyi bir bildiriye 2.500 TL ödül verilecektir. Değerlendirme, salonda bulunan oturum başkanları ve jüri tarafından bildiri içeriği ve sunum becerilerine göre yapılacaktır.

En İyi Poster Bildiri Ödülleri: Gönderilen poster bildiriler arasından, her günün en iyi posteri, bildiri değerlendirme kurulu ve günün poster değerlendirme kurulu tarafından seçilecektir. Ödül miktarı 1.500 TL’ dir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 19 Ocak 2018
Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği sisteme kayıtlı olan e-posta adresine bildirilecektir.


KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 1 ARALIK 2017 ÖNCESİ 1 ARALIK 2017 SONRASI
UZMAN 350 € 400 €
YANDAL / ASİSTAN 250 € 300 €
HEMŞİRE 175 € 225 €
FİRMA TEMSİLCİSİ 350 € 400 €
KURS 150 €

 • Kayıt ücreti; bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları ve kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
 • Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
 • Dış katılımcı ücreti, kişi başı / günlük : 75 € + KDV’dir.
       Dış katılımcı ücreti, kişi başı / 4 günlük paket : 200 € + KDV’dir.
       (Kongre otelinde konaklamayan katılımcılardan tahsil edilecektir. Fiyata 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir).
Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)’den onay alınmasını rica ederiz.

TÜM ÖDEMELER İÇİN HESAP NUMARASI

Hesap Adı: DMR Turizm
Şube: Türkiye İş Bankası - Başkent Ticari Şubesi
Şube Kodu: 4398
TL Hesap Numarası: 0003570
IBAN No: TR32 0006 4000 0014 3980 0035 70
EURO Hesap Numarası: 0002669
IBAN No: TR71 0006 4000 0024 3980 0026 69


KAYIT İPTAL ŞARTLARI

 • İptal talepleri DMR Turizm’e yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 1 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Aralık 2017'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

OTEL 1 ARALIK 2017 ÖNCESİ 1 ARALIK 2017 SONRASI
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
SUENO OTELDOLU 875 € 585 € 925 € 620 €
SUENO GOLF OTELDOLU 850 € 570 € 900 € 600 €
CALISTA OTELDOLU
Dış Katılımcı Ücreti Eklenecektir
800 € 535 € 850 € 570 €
SELECTUM OTEL, BELEK
Dış Katılımcı Ücreti Eklenecektir
850 € 570 €

 • Yukarıda yer alan paket fiyatlar 21 – 25 Mart 2018 tarihleri arasında 4 gece her şey dahil konaklamayı içermektedir.
 • Fiyatlara % 8 KDV dahil değildir.
 • Dış katılımcı ücreti, kişi başı / günlük : 75 € + KDV’dir.
       Dış katılımcı ücreti, kişi başı / 4 günlük paket : 200 € + KDV’dir.
       (Kongre otelinde konaklamayan katılımcılardan tahsil edilecektir. Fiyata 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir).

Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)’den onay alınmasını rica ederiz.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • İptal talepleri DMR Turizm’e yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 1 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Aralık 2017'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.


 • TRANSFER ÜCRETLERİ

  Sueno Otel – Antalya havaalanı arası 21 Mart 2018 tarihinde geliş ve 25 Mart 2018 tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı gidiş-dönüş transfer ücreti : 80 € + %18 KDV’dir.

  Bu tarihler dışında talep edilecek transferler kişi başı tek yön 60 € + %18 KDV’dir.

  Özel transfer talepleriniz ile ilgili DMR Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.
  Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  Değişikliklerin en geç transfer saatinden 24 saat önce bildirilmesi halinde dikkate alınacağını önemle belirtiriz.


  TÜM ÖDEMELER İÇİN HESAP NUMARASI

  Hesap Adı: DMR Turizm
  Şube: Türkiye İş Bankası Başkent Şubesi
  Şube Kodu: 4398
  TL Hesap Numarası: 0003570
  IBAN No: TR32 0006 4000 0014 3980 0035 70
  EURO Hesap Numarası: 0002669
  IBAN No: TR71 0006 4000 0024 3980 0026 69

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Dr. Ahmet Bilici
   Medipol Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü
   +90 212 460 73 03
   ahmetknower@yahoo.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   DMR Kongre Organizasyon
   Hollanda Cad. 696 Sok. No:22/9-10 Yıldız - Çankaya / Ankara
   +90 532 111 93 67
   +90 312 442 04 10
   ttok2018@dmrturizm.com.tr